Latest News

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายพิทักษ์ เมฆอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) มอบหมายให้นายอุดมโชค เวียงคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจาก

Read more