ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)

176 หมู่ 5

ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 Tel. 038-589244

176 หมู่ 5

ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00