Latest News

#Merry Christmas กิจกรรมวันคริสต์มาส 2023

#Merry Christmas วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 08:30น. โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา2566

Read more
Latest News

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายพิทักษ์ เมฆอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) มอบหมายให้นายอุดมโชค เวียงคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจาก

Read more