โครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 1 At school

แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 1 At school

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 15 เดือน พ.ศ.2566 เวลา 21:41:56
ภาคเรียนที่ :
1/2566
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 1 At school
หน่วยงาน :
โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวฐิติพร สิทธิ

รูปภาพกิจกรรม