โครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 15 เดือน พ.ศ.2566 เวลา 14:18:53
ภาคเรียนที่ :
1/2566
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
หน่วยงาน :
โรงเรียนตลาดบางบ่อ
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวอริยา วัฒนก้านตง

รูปภาพกิจกรรม