โครงการ/กิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 1 At the zoo ปี 2567

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 1 At the zoo ปี 2567

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 10 เดือน พ.ศ.2567 เวลา 18:29:44
ภาคเรียนที่ :
1/2567
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 1 At the zoo ปี 2567
หน่วยงาน :
โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
สถานที่ :
อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่างวันที่ :
18/06/2024 - 21/06/2024
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวฐิติพร สิทธิ

รูปภาพกิจกรรม