โครงการ/กิจกรรม รายงานโครงการค่ายสะเต็มศึกษา (STEM Education) ตามรอยศาสตร์พระราชา

รายงานโครงการค่ายสะเต็มศึกษา (STEM Education) ตามรอยศาสตร์พระราชา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 15 เดือน พ.ศ.2566 เวลา 14:16:34
ภาคเรียนที่ :
1/2566
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานโครงการค่ายสะเต็มศึกษา (STEM Education) ตามรอยศาสตร์พระราชา
หน่วยงาน :
เทศบาลตำบลแปลงยาว
สถานที่ :
โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
ระหว่างวันที่ :
13/07/2023 - 14/07/2023
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวปวีณา คำจร

รูปภาพกิจกรรม