โครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 My class (พื้นฐาน)

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 My class (พื้นฐาน)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 15 เดือน พ.ศ.2566 เวลา 21:46:49
ภาคเรียนที่ :
1/2566
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 My class (พื้นฐาน)
หน่วยงาน :
โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวฐิติพร สิทธิ

รูปภาพกิจกรรม