Latest News24020117

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ว่าที่ร้อยตรีรัฐพงษ์ มีพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) นายอุดมโชค เวียงคำ นางสาวปัทมา สุณาวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ในเวลา 08.30 น. ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม ลงนามถวายพระพร และถวายพระพรชัยมงคล เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีรัฐพงษ์ มีพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) นางสาวปัทมา สุณาวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะครู ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมอำเภอแปลงยาว โดยมีนายชูชาติ พิพัฒน์ศรัทธา นายอำเภอแปลงยาว เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

  

  

  

  

  

Comments

0 Comments